Adoleshenca stina e shpërthimeve (download or read online) Author Ndue Kaza – hellobuy.co.za

download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Ndue Kaza

Ndue Kaza ¼ 7 review download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Ndue Kaza download Adoleshenca stina e shpërthimeve Jera të cilat shtjellohen deri në cakun e vetëbindjes por duke lënë hapësirë ë gjithkush të shtojëdiçka nga përvoja e vet rreth problemeve ë trajtohen Me gjerë autori ndalet te evolucioni mendor i adoleshentëve sjelljet e tyre emocionale dhe shoërore Ai e vështron adoleshencën në rrethana të ndryshme familjare. The Ronin i adoleshentëve sjelljet e tyre emocionale dhe shoërore Ai e vështron adoleshencën në rrethana të ndryshme familjare.

download Adoleshenca stina e shpërthimeveAdoleshenca stina e shpërthimeve

Ndue Kaza ¼ 7 review download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Ndue Kaza download Adoleshenca stina e shpërthimeve Autori mbështetur dhe në literaturë bashkëkohore bën analiza të argumentuara për shetësime të tilla si kur fillon e përfundon adoleshenca për dallimet gjinore në rrugën e zhvillimit të tranzicionit moral formimit të identitetit për pjekurinë biologjike e shoërore misterin e dëshirës dhe mjaft problematika të t. The Ronin identitetit për pjekurinë biologjike e shoërore misterin e dëshirës dhe mjaft problematika të t.

download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Ndue Kaza

Ndue Kaza ¼ 7 review download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ¼ Ndue Kaza download Adoleshenca stina e shpërthimeve Shkollore dhe në jetën e përditshme ndërmjet bashkëmoshatarëve Pa dyshim në këtë kuadër gjejnë trajtim edhe raportet e prindit me adoleshentin të para si një kurbë jo e njëtrajtshme e ecurisë së marrëdhënieve ndërmjet tyre si faktor i domosdoshëm për të vendosur mirëkuptim e baraspeshëProf as dr Sotir Rrap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Paperback
  • 173
  • Adoleshenca stina e shpërthimeve
  • Ndue Kaza
  • Albanian
  • 27 December 2019
  • null